Home หน้าหลัก

ข่าวประกาศ

ไม่พบข้อมูลการเข้าพักของนักศึกษา ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้น้ำ-ไฟฟ้าได้
  • นักศึกษาผู้พักหอพักทุกคณะ ทุกสาขาวิชา โปรดตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย 19 ส.ค. 2559 เวลา 14:24:09
  • นักศึกษาสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ในระบบ นำไปยื่นชำระเงินค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า ได้ที่ห้องการเงินมหาวิทยาลัย 30 มิ.ย. 2559 เวลา 17:18:02